Mendelovo gymnázium v Opavě

Den otevřených dveří na MGO

Mendelovo gymnázium pořádá Den otevřených dveří dne 18. 1. 2022 v době 15.00–18.00 hodin. Co zajímavého si můžete prohlédnout, najdete zde. Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci je nutné při návštěvě naší školy používat respirátor.

Těšíme se na Vás…

Moderní výzvy lidstva – prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Adaptace české krajiny a celkově celé české společnosti na klimatickou změnu rozhodne o tom, jak se v naší zeměpisné poloze bude žít budoucím generacím. Adaptačních strategií existuje celá řada a je jisté, že z velké části půjde o technologické inovace. V tomto smyslu jsme na České zemědělské univerzitě v Praze založili Centrum pro vodu, půdu a krajinu. Vlajkovou lodí centra jsou pilotní projekty chytré krajiny. Jejich cílem je vytvořit hned několik demonstračních krajinných laboratoří pro různé krajinné typy. V těchto pilotních krajinných polygonech navrhnout a zrealizovat takové krajinné systémy, které odolají klimatické změně. Budou to takové hi-tech krajiny, které ovšem budou ctít přírodní, historické i estetické hodnoty. Budou to krajiny, kde se i v mnohem tvrdších klimatických podmínkách po roce 2050 bude dát komfortně žit a udržitelně hospodařit. Budou to prototypy krajin, které nás v budoucnu spolehlivě uživí. Podle nich pak bude možné provádět úpravy na celém území Česka.

18.1.2022, 12:30h, on-line stream. Odkaz zde.

Přihlaste se, prosím zde.

3. ročníky a 7.A budou sledovat online stream z počítačových učeben!.

Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás všechny na Virtuální prohlídku školy Mendelovo gymnázium, Opava. Kliknutím na odkaz se rázem ocitnete v naší škole a můžete si ji prohlédnout očima našich studentů. Virtuální prohlídka je jeden ze způsobů, jak vám zprostředkovat návštěvu školy v této nelehké době Covidu-19 a alespoň trochu nasát naši „Mendlácké“ atmosféry.

Den otevřených dveří

přípravné kurzy

jako každoročně otevíráme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd. Více informací a způsob přihlášení najdete zde.

Hygienická a bezpečnostní pravidla

Mimořádné opatření MZČR platné od 3. 1. 2022 zde. (Mimořádné opatření screeningové testování ve školách s účinnosti od 3. 1. 2022)

Hygienická pravidla MŠMT platná od 17. 1. 2022 pro chod školy v důsledku epidemiologické situace naleznete zde.
Nejčastější dotazy ke koronaviru na MŠMT.

Sdělení MŠMT a MZD ČR k zajištění zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních od 1. 1. 2022.

Žáci budou mít umožněný vstup do budovy školy ze dvora nebo do 8:00 hodin i od Zimního stadionu. Žáci používají i nadále respirátory nebo roušky podle aktuálních pravidel.

POZOR!!! Vzhledem ke stavebním úpravám ve škole DBEJTE SVÉ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI.

Vánoční čas debatní

Ani tentokrát debatní klub Mendláku nezaostal a zúčastnil se turnaje v předvánočních dnech 17. až 19. 12. 2021 v online prostředí Zoomu. Debaty a spory se točily okolo různých tezí a otázek jako „Měly by být zkrášlující plastické operace zakázány?“ či tematicky „Měl by Ježíšek zveřejnit podklady pro hodnocení dobrých a špatných skutků, na základě kterých nám naděluje dárky?“. Závěry byly různé a početná reprezentace našeho klubu si v nich obstála opět skvěle.

Číst celý příspěvek

PRACUJEME NA TANDEMOVÉ VÝUCE

Snažíme se zdokonalovat v týmové práci. Pokoušíme se o pravidelné zařazování tandemu do hodin některých předmětů. V nedávné době se jednalo o hodinu biologie ve 3. C, kterou vedl pan učitel Herrmann a naše externí spolupracovnice a bývalá absolventka Lada Červinková. Vyučující pracovali se skupinkami studentů na tématu kosterní soustavy člověka. K výuce využili skutečný kosterní materiál a modely kostí. Díky bohaté biologické sbírce měla každá skupina dostatek vzorků k pozorování. Další takovou hodinou byla dvouhodinovka chemie ve třídě 2. B, která byla propojená s výukou biologie a zeměpisu. O provázání znalostí z těchto tří předmětů se snažila paní učitelka Bitomská společně s panem učitelem Wiltschem. Tématem této hodiny byl uhlík a Afrika. Zajímavou hodinu francouzského jazyka vedla také naše kolegyně Renata Konvičná Lagarde, které s výukou vypomáhal její manžel. Pan Lagarde je rodilý Francouz, který svým přístupem výuku francouzského jazyka velmi obohatil.

Představila se nám katedra chemie Ostravské univerzity

Ve středu 12. 1. 2022 se studenti chemických seminářů z třetích ročníků vydali na exkurzi na katedru chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Uvítala nás zde velmi přátelská atmosféra, vlastně můžeme říci, že se jednalo o den otevřených dveří určený speciálně pro nás. Nejdříve nám pan docent Roman Maršálek společně s vedoucím katedry panem docentem Václavem Slovákem představil možnosti studia na této univerzitě a poté na nás čekaly nachystané úkoly v chemických laboratořích.

Číst celý příspěvek

Novoroční proslov 2022

Milí studenti, milí kolegové a zaměstnanci školy,

Vítám vás v novém roce 2022. Jaký asi bude, neumíme odpovědět, ale víme, že je to rok významných výročí pro Mendelovo gymnázium. V roce 1883 vzniklo v Opavě české gymnázium, které v roce 1992 získalo přízvisko Mendelovo, letos to bude již 30 let. Letošní rok se ponese ve znamení oslav 200 let výročí narození Johanna Gregora Mendela, velice všestranného vědce, známého především jako zakladatele genetiky. Letošní rok byl proto vyhlášen rokem Mendela, tato událost se významem dotýká nejen našeho gymnázia, Opavy, ale také celé České republiky. Po celý rok budou probíhat rozmanité akce na počest tohoto velikána, na kterých se bude Mendelovo gymnázium podílet.

Číst celý příspěvek